fbpx

Als interim-manager met veertien jaar ervaring, waarvan 10 jaar binnen de mondzorg, heb ik veel teams en werkomgevingen gezien. Ik weet bijvoorbeeld dat de dynamiek binnen een praktijk sterk kan variëren. Maar één ingrediënt blijkt steeds weer cruciaal voor het succes van de praktijk: de acceptatie van collega’s.

Een gevoel van acceptatie binnen een team zorgt voor open communicatie. En open communicatie zorgt voor de groei van zowel het team als van de praktijk. Wanneer iemand zich geaccepteerd voelt, durft deze persoon ideeën te delen, zorgen te uiten en feedback te geven. Dit zijn de bouwstenen voor de ontwikkeling van een praktijk. Dit leidt immers tot innovatie en verbetering.

Daarnaast is in de snel veranderende wereld van de mondzorg adaptief vermogen onmisbaar. Een team dat elkaar accepteert, ondersteunt elke persoon in diens leerproces en helpt elkaar om te groeien. Dit bevordert niet alleen individuele ontwikkeling, maar versterkt ook de competenties van het hele team als je erover nadenkt.

Acceptatie gaat overigens hand in hand met diversiteit. Een divers team brengt verschillende perspectieven en vaardigheden samen, wat leidt tot een rijker geheel en een scala aan innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Het is mijn rol als interim-manager om te waarborgen dat iedereen binnen de praktijk zich erkend voelt in diens unieke bijdrage.

Ten slotte is het verminderen van personeelsverloop een niet te onderschatten voordeel van acceptatie binnen een team. Wanneer medewerkers zich onderdeel voelen van een hechte gemeenschap, zijn ze minder geneigd om naar andere kansen buiten de praktijk te zoeken. Dit zorgt voor continuïteit en stabiliteit, wat tegenwoordig erg uitdagend is.

Samenvattend, als interim-manager zie ik acceptatie als de lijm die een mondzorgteam bijeenhoudt. Het bevordert open communicatie, adaptief vermogen, diversiteit en vermindert personeelsverloop. Door een cultuur te creëren waarin elke collega wordt geaccepteerd, leg je de basis voor een bloeiende praktijk.