fbpx

Weinig assistenten geven tandartsen feedback over hun gedrag in de behandelkamer. Er zijn verschillende redenen waardoor zij dit niet doen. Ongeacht de reden, blijft het een gemis als een tandarts geen feedback van zijn assistent ontvangt. Lees hier waarom!

 

Waarom zou een tandarts feedback moeten krijgen?

Over het algemeen zal een tandarts zich bewust zijn van het gedrag dat hij in de behandelkamer vertoont. Er is ongetwijfeld ook een aantal momenten waarop hij dat niet is. Het is immers voor niemand mogelijk om zich 100% van de tijd bewust te zijn van zijn eigen gedrag.

 

Gedrag tijdens een lastige behandeling.

Vooral tijdens een lastige behandeling, die niet verloopt zoals gepland, is het zeker niet te verwachten dat een tandarts zich volledig bewust is van zijn gedrag of communicatiestijl. Het zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat hij tijdens een stressvolle situatie onbewust fronst en kortaf instructies aan de assistent geeft in het bijzijn van de patiënt terwijl hij dit voorheen niet deed. De assistent en de tandarts zullen deze manier van communiceren waarschijnlijk wel in perspectief kunnen plaatsen, maar de patiënt misschien niet waardoor de patiëntbeleving negatief beïnvloed kan worden.

 

Waarom zou een assistent feedback moeten geven?

Een assistent bevindt zich in de unieke positie dat hij tijdens het assisteren zowel de tandarts als de patiënt kan waarnemen. Hij is bijvoorbeeld in staat om waar te nemen wat de tandarts uitstraalt en wat het effect daarvan op de patiënt of zichzelf is. Vanuit dat oogpunt kan hij de tandarts van feedback voorzien. De tandarts kan met behulp van de feedback reflecteren op zijn eigen gedrag en op een later moment altijd beslissen wat hij met de feedback doet.

 

Feedback & hiërarchie: gaat dat samen?

Vanwege de hiërarchische verhouding tussen een tandarts en een assistent, komt het helaas voor dat een assistent geen feedback aan een tandarts durft te geven. Dit is een gemis als de tandarts bijvoorbeeld ongewenst gedrag vertoont waar hij zich niet bewust van is.

Het is belangrijk dat een assistent zich realiseert dat het geven van feedback op het gebied van houding en gedrag altijd is toegestaan mits dit op het juiste moment en op de juiste manier gebeurt.

 

Niet alle feedback gaat over ongewenst gedrag.

Niet alle feedback die een assistent geeft hoeft over ongewenst gedrag te gaan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een tandarts tijdens stressvolle situaties onbewust bepaalde woorden gebruikt die een kalmerend effect op de patiënt of assistent hebben. Door hem hier bewust van te maken, kan hij ervoor kiezen om dit eventueel vaker te doen.

 

Conclusie

Het is voor niemand mogelijk om zich 100% bewust te zijn van het gedrag dat hij vertoont of de communicatiestijl die hij hanteert. Assistenten bevinden zich in een positie van waaruit zij zowel de tandarts als de patiënt kunnen observeren. De conclusies die assistenten uit hun observaties trekken, kunnen in de vorm van feedback aan tandartsen kenbaar worden gemaakt. Hierdoor wordt er bewustwording bij tandartsen over hun gedrag gecreëerd.