fbpx

Het komt te vaak voor dat tandartsen genoegen nemen met een slecht of matig functionerende assistent. Zij kiezen er lang niet altijd voor om hun assistent aan te spreken op hun functioneren. Lees hier waardoor zij dit vaak niet doen.

Bang voor een slechte sfeer of ziekmeldingen

Sommige tandartsen denken dat er een slechte sfeer in de behandelkamer ontstaat als zij hun assistent feedback geven over hun functioneren. De slechte sfeer zou in hun gedachte ook kunnen leiden tot verzuim van de assistent doordat deze zich ziekmeldt.

Als een tandarts er toch voor kiest om zijn assistent feedback te geven, maar geen verbetering ziet, dan zal hij in veel gevallen een gesprek met de praktijkhouder moeten aanvragen.

In het geval dat de tandarts zelf de praktijkhouder is, doet hij er goed aan om een functioneringsgesprek met de assistent te houden indien hij na het geven van feedback geen verbetering opmerkt. De stappen om een functioneringsgesprek te organiseren (en in goede banen te leiden), zijn in het boek “Het DNA van een tandartspraktijk” opgenomen.

Het gevoel van verraad

Voor een tandarts kan het aanvragen van een gesprek met de praktijkhouder als verraad aanvoelen. Het gevoel van verraad komt vaak voort uit het feit dat de tandarts en assistent zeer intensief samenwerken en er onbewust vanuit gaan dat zij elkaar niet in ‘een lastige positie’ willen plaatsen.

Advies

Een tandarts die zich in de situatie bevindt waarin zijn assistent slecht of zeer matig functioneert, doet er goed aan om dit rechtstreeks met de assistent te bespreken. Wanneer de feedback van mens-tot-mens wordt gegeven en er ook ruimte voor de assistent wordt overgelaten om zijn gedrag of functioneren toe te lichten, ontstaat er vaak geen nare sfeer en zullen de ziekmeldingen uitblijven.

Er zijn uiteraard ook situaties waarin het voor een ZZP-tandarts verstandiger is om het functioneren van de assistent direct met de praktijkhouder te bespreken. Een situatie waarin dit zeker verstandig is, is als de relatie tussen de assistent en de ZZP-tandarts slecht aanvoelt.

Het ontvangen van feedback in een relatie die slecht aanvoelt is voor veel mensen namelijk moeilijk. Eerlijke en opbouwende feedback kan vanwege het slechte gevoel als aanvallend of onterecht worden ervaren. Dit zorgt vaak voor een escalatie en uiteindelijk een conflict.