Financieel management


ZZP-tandartsen

Het honorarium van ZZP’ers binnen de mondzorg De hoogte van het honorarium van ZZP’ers in een tandartspraktijk zou niet alleen moeten worden vastgesteld op basis van een rekenmodel, maar ook op basis van de algehele waarde die zij aan een praktijk toevoegen. Een meewerkend (ZZP-)tandarts die een torenhoge omzet genereert, […]

Het honorarium van ZZP’ers binnen de mondzorg


Artikel 33

De praktijkvoering in evenwicht houden De praktijkvoering van een mondzorgpraktijk zou altijd gebalanceerd moeten zijn. Er zou een zeker evenwicht moeten bestaan tussen: de kwaliteit van de geleverde zorg; het financieel resultaat van de praktijk; de mate waarin de praktijkhouder een goede werk-/opdrachtgever is. In de loop der tijd zal […]

De praktijkvoering in evenwicht houden


Concurrentievoordeel binnen de tandheelkunde! Lees hier hoe de strategie “customer intimacy” binnen een tandartspraktijk toegepast kan worden om een concurrentievoordeel te behalen! In het boek “Het DNA van een tandartspraktijk” wordt aan de hand van praktische voorbeelden uitgelegd hoe deze én andere “concurrentiestrategieën” binnen een tandartspraktijk toe te passen zijn! […]

Concurrentie binnen de tandheelkunde!Onbewust mondhygiënisten benadelen! Veel mondhygiënisten die in loondienst werken krijgen bovenop hun salaris een bonus. Van deze mondhygiënisten is er een aantal waarbij de bonus afhankelijk is van het bereiken van een “drempelomzet”. Dit houdt in dat zij de bonus alleen uitgekeerd krijgen als hun gemiddelde dagomzet een minimale waarde […]

Onbewust mondhygiënisten benadelen!


Zelf nota's versturen is misplaatste zuinigheid

Veel praktijkhouders gaan ervanuit dat het zelf versturen van nota’s naar patiënten goedkoper is dan dit laten doen door een factoringmaatschappij. Deze aanname klopt niet en is een typisch geval van ‘penny wise, pound foolish’. Drie redenen om wel voor een factoringbedrijf te kiezen: 1: De kostprijs van het versturen van een […]

Zelf nota’s versturen is misplaatste zuinigheid!


Artikel 8 praktijkmanagement voor het voorkomen van liquiditeitsproblemen

Voor veel praktijkhouders van “kleinere praktijken” zal het niet vreemd in de oren klinken als ik stel dat zij na hun vakantie liquiditeitsproblemen ondervinden. Deze liquiditeitsproblemen treden op doordat zij tijdens of na hun vakantie niet hebben kunnen declareren. Door goed praktijkmanagement te bedrijven kunnen praktijkhouders van vooral tandartspraktijken liquiditeitsproblemen […]

Praktijkmanagement: liquiditeitsproblemen