fbpx

De praktijkvoering van een mondzorgpraktijk zou altijd gebalanceerd moeten zijn. Er zou een zeker evenwicht moeten bestaan tussen:

  • de kwaliteit van de geleverde zorg;
  • het financieel resultaat van de praktijk;
  • de mate waarin de praktijkhouder een goede werk-/opdrachtgever is.

In de loop der tijd zal er ongetwijfeld een gebeurtenis plaatsvinden waardoor het evenwicht verstoord raakt. Tariefdalingen en vertrekkende medewerkers zijn hier voorbeelden van.
 

Managementgebieden

Wanneer de praktijkvoering uit evenwicht raakt, zal de praktijkhouder het evenwicht moeten herstellen.

Hij kan dit doen door op minimaal drie managementgebieden te sturen. Deze managementgebieden zijn:

  • operationeel management;
  • financieel management;
  • personeelsmanagement.

Overlappende managementgebieden
 

Overlappende managementgebieden

De drie eerdergenoemde managementgebieden overlappen elkaar. Wanneer er een verandering op één gebied plaatsvindt, zorgt dat voor veranderingen op de andere gebieden.

Hierdoor is het onmogelijk om het evenwicht te herstellen door uitsluitend op één managementgebied te sturen.
 

Een integraal plan om het evenwicht te herstellen

Het evenwicht is echter wel te herstellen door vanuit één managementgebied een plan op te stellen.

In het plan zullen de andere managementgebieden betrokken moeten worden. Dit wordt in het onderstaand voorbeeld verduidelijkt.
 

Voorbeeld

Stel dat een praktijkhouder het evenwicht in zijn praktijk wilt herstellen door het financieel resultaat te verhogen.

Om dit te bereiken zal hij op alle drie managementgebieden acties moeten ondernemen die op elkaar aansluiten. Deze acties kan hij in de vorm van een plan verwerken. Een sterk vereenvoudigd plan zou er in hoofdlijnen als volgt kunnen uitzien:

  • financieel management: nieuwe doelen stellen;
  • personeelsmanagement: de medewerkers laten weten wat zij moeten doen om de nieuwe doelen te bereiken;
  • operationeel management: concrete acties (laten) uitvoeren om het financieel resultaat te verhogen.

 overlappende managementgebieden praktijkvoering

 

Conclusie

Een praktijkhouder kan het evenwicht in zijn praktijkvoering herstellen door acties te ondernemen op minimaal drie managementgebieden.

Deze managementgebieden zijn: personeelsmanagement, financieel management en operationeel management.

De acties moeten in een concreet stappenplan verwerkt worden om het evenwicht zo systematisch mogelijk te herstellen.

Indien u met ons zou willen sparren over hoe u het evenwicht in uw praktijk kunt herstellen, dan doen wij dat graag tijdens een consult. Klik op deze link om een consult aan te vragen.