fbpx

Het financieel management binnen een mondzorgpraktijk is super simpel. Het draait als het ware om vier pijlers, namelijk: inkomen, uitgaven, registratie en vooruitkijken. Dat neemt echter niet weg dat je moet blijven opletten en overal bovenop dient te zitten. Als je dat niet doet, kan er al heel snel een puinhoop ontstaan.

Om de eerdergenoemde drie pijlers heen, zijn er veel activiteiten die uitgevoerd moeten worden om alles zuiver te houden. Als je dat niet doet, ontstaan er problemen.

Wat er bijvoorbeeld kan gebeuren, is dat er een puinhoop ontstaat op het moment dat je niet ‘opruimt’. Een voorbeeld hiervan is dat als er een declaratie wordt afgewezen, je dit op tijd moet oppakken. Als je dat niet doet, kan het zomaar gebeuren dat je geen geld ontvangt voor een uitgevoerde verrichting doordat het verkeerd is gedeclareerd en veel te laat is gecorrigeerd.

Wat ook kan gebeuren, is dat je jouw rekeningen niet meer kan betalen omdat je niet ver genoeg de toekomst in hebt gekeken waardoor je geen buffer hebt opgebouwd om bijvoorbeeld het vakantiegeld in mei uit te keren. Een simpele manier om de toekomst in te kijken, is door gebruik te maken van een liquiditeitsbegroting. Via deze link kan je meer over een liquiditeitsbegroting lezen: https://dcmanagement.nl/begroting/

De bovenstaande twee voorbeelden zijn maar enkele uit de vele problemen die kunnen ontstaan op het moment waarop je niet voldoende aandacht aan het financieel management in een praktijk besteedt.

Dus het financieel management binnen een mondzorgpraktijk is géén rocket science, maar ook niet iets dat je kan laten liggen.

#praktijkmanagement #praktijkmanager #financieelmanagement #tandarts #tandartspraktijk #tandartsassistent #mondhygienist