fbpx

Het functieprofiel van de tandartsassistent moet op de schop

Het functieprofiel van een tandartsassistent is bijna nooit dekkend voor de taken die zij in werkelijkheid in de praktijk uitvoert. Het functieprofiel is enerzijds te vaag en anderzijds te beperkend opgesteld.

Ruimte voor interpretatie of te beperkend

Daardoor ontstaat er aan de ene kant ruimte voor ongewilde interpretatie en aan de andere kant ontstaat er juist een beperking m.b.t. wat iemand wel of niet zou moeten doen. Het resultaat daarvan is dat het functieprofiel nooit erbij wordt gepakt tijdens functioneringsgesprekken.

De werkelijkheid

In werkelijkheid vormt het vage of te beperkende karakter van de functieprofielen bijna nooit een probleem omdat er vrijwel geen waarde aan wordt gehecht. Maar daar schuilt ook een wezenlijk gevaar in. Als je een assistent wil aanspreken op het wel of niet moeten uitvoeren van bepaalde taken, dien je namelijk te beginnen bij het onderzoeken van haar functieprofiel. Daarin staat namelijk wat zij wel en niet zou moeten doen.

Voorbeeld

En op het moment waarop je het functieprofiel erbij pakt, zal je zien dat je er niet zoveel aan hebt. In het functieprofiel van een junior-assistent staat bijvoorbeeld dat ze eenvoudige telefonische gesprekken zelfstandig afhandelt. Maar hoe bepalen we wat een ‘eenvoudig telefonisch gesprek’ is? Waar trek je de lijn tussen een ingewikkeld telefonisch gesprek en een eenvoudig telefonisch gesprek? Dat staat namelijk niet in het functieprofiel beschreven.

Wat hebben wij aan de functieprofielen?

Daarvoor vraag ik mij steeds vaker af wat wij aan de functieprofielen van tandartsassistenten hebben. Ik denk dat wij eigenlijk beter af zijn met een taakomschrijving die per praktijk op maat is gemaakt. In die taakomschrijving, staan de exacte taken die een tandartsassistent in een praktijk dient uit te voeren. Dit zou een aanvulling kunnen zijn op de praktijkhandboeken die ik opstel (klik op de link voor het praktijkhandboek: praktijkhandboek).