fbpx

Het is algemeen bekend dat mondhygiënisten, in de ogen van de patiënten, minder aanzien hebben dan tandartsen. Sommige patiënten zijn mede daardoor therapieontrouw of zeggen hun afspraken bij de mondhygiënisten relatief snel af.

Vandaar dat het belangrijk is dat praktijkhouders, maar ook de tandartsen in hun praktijken, de toegevoegde waarde van mondhygiënisten aan de patiënten kenbaar blijven maken. Mondhygiënisten zijn immers vakinhoudelijke experts die een beschermde titel dragen.

Lees in deze blog hoe een praktijkhouder het aanzien van de mondhygiënisten in zijn praktijk kan verhogen!

 

De praktijkwebsite aanpassen.

Eén van de meest waardevolle manieren waarop een praktijkhouder het aanzien van de mondhygiënisten in zijn praktijk kan verhogen, is door een aparte pagina op de praktijkwebsite aan te maken. Op de betreffende pagina zou niet alleen tekst moeten worden opgenomen, maar ook video’s en afbeeldingen over wat de mondhygiënisten in zijn praktijk precies doen en waar hun expertise ligt.

Het NVM heeft een informatieve video op Youtube gepubliceerd die door praktijkhouders gebruikt kan worden. De betreffende video is uitermate geschikt om op de praktijkwebsite op te nemen. Hieronder is de video te zien.

 

Leaflets meegeven!

Een praktijkhouder kan ook leaflets aan de patiënten laten meegeven door de balieassistenten. Een leaflet is als het waren een versimpelde flyer waarop informatie staat. Het voornaamste doel van het verspreiden van de leaflets is om informatie op een aantrekkelijke manier te verspreiden.

De informatie in de leaflet zou betrekking kunnen hebben op hetgeen een mondhygiënist doet en wat haar kwalificaties zijn. Het gaat er in ieder geval om dat er bewustwording bij de patiënten wordt gecreëerd over de expertise van de mondhygiënisten in de praktijk.

Een geschikt moment waarop de leaflets aan de patiënten gegeven kan worden, is wanneer zij zich bij de balie voor hun afspraak aanmelden. Zij kunnen dan in alle rust de leaflet doornemen terwijl zij op hun behandelaar wachten.