fbpx

Ik heb onlangs een post geplaatst die ging over de fee wervingsbureaus. Kort daarna voerde ik een gesprek met één van mijn relaties over de betreffende post. Het gesprek ging over de inspanningen die een wervingsbureau moet verrichten om een succesvolle plaatsing te bewerkstelligen.

Cv-schuivers vs. gedegen wervingsbureaus

Tijdens het gesprek hebben wij het gehad over het feit dat niet ieder wervingsbureau op dezelfde manier werkt en niet dezelfde inspanning levert. Je hebt aan de ene kant van het spectrum wervingsbureaus die grofweg met cv’s schuiven en aan de andere kant heb je wervingsbureaus die er echt werk van maken om een succesvolle plaatsing te bewerkstelligen.

Cv-schuivers

De wervingsbureaus die met cv’s schuiven, zijn bureaus die namens een praktijk een vacature uitzetten op reguliere wervingssites zoals Indeed en vervolgens de cv’s van de sollicitanten anonimiseren en klakkeloos doorsturen aan praktijken. Wanneer de praktijk ervoor kiest om met de sollicitant in zee te gaan, is de praktijkhouder een fee verschuldigd aan het wervingsbureau. Het rare is dat de hoogte van de fee naar mijn mening niet in verhouding staat tot de geleverde inspanning van het wervingsbureau. De reden waarom het niet in verhouding staat met de geleverde inspanning, is omdat een dergelijk wervingsbureau niets heeft gedaan om de kans op een succesvolle match te vergroten. Het enige wat zij gedaan hebben, is figuurlijk met een “cv schuiven”.

Gedegen wervingsbureaus

Aan de andere kant van het spectrum zijn er ook wervingsbureaus waarvan hun fee naar mijn mening in verhouding staat tot de inspanning die zij leveren. Zulke wervingsbureaus maken vaak ook gebruik van reguliere wervingsplatforms zoals Indeed, maar daarnaast voegen zij ook waarde toe aan het wervingsproces.

Toegevoegde waarde

De grootste waarde die zij toevoegen, en wat hun fee naar mijn mening rechtvaardigt, is dat zij met iedere kandidaat een face-to-face gesprek voeren. En daarnaast gaan zij ook bij de praktijken langs om een indruk van de praktijk, het team en de praktijkhouder te krijgen. De reden waarom zij dit doen, is dat zodat de kans op een succesvolle match het grootst is.

Regelingen

Daarnaast bieden deze gedegen wervingsbureaus vaak ook nog voordelige regelingen aan. Eén van deze regelingen is bijvoorbeeld een garantieregeling waarbij je niet, of veel minder, hoeft te betalen als de gematchte kandidaat snel na indiensttreding weer uit dienst treedt.

De reden waarom zij o.a. een garantieregeling aan kunnen bieden, is omdat zij achter hun werk als wervingsbureau staan. Al deze extra inspanningen en regelingen maken dat zij de hoogte van hun fee kunnen verantwoorden.

Onderscheid tussen cv-schuivers en gedegen bureaus

Het rare is echter dat de “cv-schuivers” vaak een fee hanteren die in de buurt ligt van de wervingsbureaus die wel veel inspanningen verrichten om een succesvolle plaatsing te garanderen. De reden waarom de cv-schuivers dezelfde fee kunnen hanteren, is omdat het voor praktijkhouders of praktijkmanagers lastig kan zijn om het onderscheid te maken tussen enerzijds cv-schuivers en anderzijds gedegen wervingsbureaus.

Vraag door naar de werkwijze

Vandaar dat ik een select aantal wervingsbureaus aanbeveel als ik in een praktijk de rol van interim-praktijkmanager bekleed. Ik moet namelijk eerst ‘zien’ hoe de wervingsbureaus te werk gaan alvorens ik ze aan kan bevelen.

Voor jou als praktijkmanager of praktijkhouder is het belangrijk om in ieder geval goed door te vragen naar de werkwijze van een wervingsbureau alvorens je een opdracht aan hen verleent. Dit voorkomt namelijk het gevoel dat de wervingsfee die zij vragen niet in lijn staat met de verwachting die jij van hun inspanningen hebt.