fbpx

Jouw salaris is niet belangrijk!

Iedereen weet dat er belangrijkere dingen zijn dan geld. Afgezien van jouw salaris zijn er bijvoorbeeld andere arbeidsvoorwaarden die minstens even belangrijk zijn. Hieronder zijn twee arbeidsvoorwaarden opgenomen die mijns inziens net zo belangrijk zijn als jouw salaris.

Belangrijke arbeidsvoorwaarde 1: vakanties opnemen

Het is wettelijk bepaald dat je vakantieuren opbouwt. Wat in mindere mate gereguleerd is, is de mogelijkheid om vakanties op te nemen wanneer dat jou uitkomt. Een werkgever mag namelijk vakantieaanvragen afkeuren mits hij daar gegronde redenen voor heeft.

Binnen tandartspraktijken kan het opnemen van vakanties weleens problemen opleveren. Als een assistent bijvoorbeeld in maart op vakantie wilt gaan en de tandarts in juni, kan er een conflict ontstaan.

Vandaar dat het een belangrijke arbeidsvoorwaarde kan zijn als je in jouw arbeidsovereenkomst kan laten vastleggen dat je vakanties kan opnemen in periodes die jou het beste uitkomen. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld schoolvakanties .

Belangrijke arbeidsvoorwaarde 2: werktijden

Als je ergens begint te werken, kan het zijn dat de werktijden precies overeenkomen met wat past bij jouw persoonlijke situatie. In de loop der jaren kan het zijn dat jouw persoonlijke situatie verandert of dat de praktijkhouder ervoor kiest om de openingstijden van de praktijk aan te passen. Daardoor kan de situatie ontstaan dat jouw werktijden niet meer bij jouw persoonlijke situatie passen.

Het is gebruikelijk dat de werktijden van een medewerker in een arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. Dit is vooral het geval als er gebruik wordt gemaakt van standaardarbeidsovereenkomst van bijvoorbeeld het KNMT.

Dit betekent echter niet dat het verplicht is om de werktijden op die wijze in een overeenkomst op te nemen. Een praktijkhouder en de medewerker kunnen er ook voor kiezen om de werktijden niet te benoemen, maar alleen het aantal afgesproken werkuren per week.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kan het daarom verstandig zijn om juist wél of juist niet aan te dringen op het vastleggen van arbeidstijden.

TIP: arbeidsvoorwaarden kunnen veranderen

Het is geen gegeven dat arbeidsvoorwaarden eeuwigdurend zijn. Als jij of de praktijkhouder niet tevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken, mogen jullie deze wijzigen. Dit kan eenvoudig gedaan worden middels een addendum mits jullie het allebei eens zijn over de wijzigingen. Arbeidsvoorwaarden kunnen overigens ook gewijzigd worden als er zwaarwegende belangen zijn vanuit de werkgever of vanuit de werknemer.