fbpx

Het hangt ervan af aan wie je deze vraag stelt. Als je deze vraag aan een praktijkhouder zal stellen, zal die waarschijnlijk antwoorden dat een bonus diens voorkeur heeft. Als je dezelfde vraag aan een assistent zou stellen, dan zou die waarschijnlijk kiezen voor een loonsverhoging. Maar ook dat hangt van de persoon af. Als je het bedrijfsmatig bekijkt, denk ik dat je deze vraag eenvoudig kan beantwoorden.

 

Aan een bonus zit namelijk een prestatieverplichting vast die boven op de reguliere prestatieverplichtingen komt. Althans, als de bonusregeling zodanig is opgesteld dat het niet vanzelfsprekend is dat de medewerker deze ontvangt.

 Wanneer je echter een salarisverhoging aan een medewerker toekent, dan vormt deze een onderdeel van de reguliere beloning die deze voor diens reguliere inzet krijgt. Ik moet hierbij wel zeggen dat er vormen denkbaar zijn waarin de salarisverhoging pas van toepassing is ná een specifieke prestatie.

 

Dus vanuit het perspectief als werkgever kan je stellen dat een bonus beter is dan een salarisverhoging alhoewel daar haken en ogen aan vastzitten. En vanuit het perspectief van een werknemer is een loonsverhoging beter dan een bonus.