fbpx

Er zijn praktijken waarin de lunchpauze 60 minuten duurt terwijl er ook praktijken zijn waarin de lunchpauze 30 minuten duurt. In de praktijken waarin de lunchpauze 60 minuten duurt, merk ik dat er vaak assistenten zijn die de pauze te lang vinden duren. Zij lunchen liever 30 minuten korter en stoppen daardoor ook liever 30 minuten eerder met werken.

Lunchpauze gebruiken als administratietijd

Wat mij in die praktijken ook opvalt, is dat sommige tandartsen een groot deel van de lunchpauze gebruiken om hun administratie/verslaglegging bij te werken terwijl de assistenten aan het lunchen zijn. Daardoor hoeven de tandartsen niet al hun administratie/verslaglegging ná werktijd te doen.

Geen lunchpauze door uitloop

In de praktijken waarin de lunchpauze 30 minuten duurt, merk ik echter op dat de assistenten de lunchpauze soms te kort vinden duren. Als er bijvoorbeeld uitloop ontstaat, hebben zij te weinig tijd om te lunchen. Ditzelfde geldt ook voor de tandartsen, maar voor de tandartsen houdt het vaak ook in dat zij ná werktijd hun administratie/verslaglegging bij zullen moeten werken.

Misschien is 45 minuten wel precies goed

Vandaar dat ik mij afvraag of een lunchpauze van 45 minuten niet ideaal zou zijn. Als de lunchpauze 45 minuten duurt, wordt de lunch niet weggevaagd bij een eventuele uitloop. En een bijkomend voordeel is ook dat iedereen 15 minuten eerder naar huis kan terwijl de behandeltijd op een dag hetzelfde blijft.