fbpx

Veel mondhygiënisten die in loondienst werken krijgen bovenop hun salaris een bonus. Van deze mondhygiënisten is er een aantal waarbij de bonus afhankelijk is van het bereiken van een “drempelomzet”. Dit houdt in dat zij de bonus alleen uitgekeerd krijgen als hun gemiddelde dagomzet een minimale waarde heeft bereikt.
Hieronder volgt een veelvoorkomende “fout” waardoor mondhygiënisten onbedoeld benadeeld worden bij het berekenen van hun gemiddelde dagomzet.

Scheve situatie

Het hanteren van een “drempelomzet” is op zich prima. Er ontstaat alleen een “scheve situatie” wanneer de praktijkhouder de gemiddelde dagomzet per kwartaal berekent. Indien hij dit doet is de kans groot dat hij de mondhygiëniste (onbedoeld) benadeelt.

De reden hiervoor is dat er binnen de mondzorg sprake lijkt te zijn van omzetdalingen in de maanden waarin er schoolvakanties voorkomen. Doordat veel mensen tijdens de schoolvakanties niet in Nederland zijn, zijn de agenda’s over het algemeen leger dan buiten de schoolvakanties om.

Het toeval wil dat er in ieder kwartaal een schoolvakantie zit. Dit houdt dus in dat als de praktijkhouder de dagomzet van de mondhygiëniste per kwartaal berekent, de mondhygiëniste minder vaak boven de “drempelomzet” uit zal komen.

Versimpeld rekenvoorbeeld

In het onderstaand voorbeeld gaan wij uit van een afspraak tussen de mondhygiëniste en een praktijkhouder waarbij de mondhygiëniste een “drempelomzet” van €1.250,- per dag moet bereiken voordat zij een bonus uitgekeerd krijgt. In dit voorbeeld werkt de mondhygiëniste één dag per week en neemt zij geen vrije dagen op in het eerste kwartaal van het jaar.

In tabel 1 is het eerste kwartaal van het jaar opgenomen. Daarin is te zien dat de mondhygiëniste in de maanden januari t/m maart één dag per week heeft gewerkt en dat haar omzet in de maand januari en februari lager is dan in maart. In dit voorbeeld is de lage omzet van januari en februari te danken aan de kerst en voorjaarsvakantie.

Als de praktijkhouder ervoor kiest om de gemiddelde dagomzet te berekenen door de omzet van januari, februari en maart bij elkaar op te tellen en te delen door de 12 gewerkte dagen, komt hij uit op een gemiddelde dagomzet van €1.167,-. Hierdoor bereikt de mondhygiëniste de “drempelomzet” van €1.250,- niet en zal zij over het eerste kwartaal géén bonus ontvangen.

Als de praktijkhouder de gemiddelde dagomzet per maand zou berekenen, zou de mondhygiëniste over de maanden januari en februari alsnog geen bonus ontvangen, maar wel over de maand maart.

Maand Vakanties Aantal gewerkte dagen per maand Maandomzet
Januari 2e week kerstvakantie 4 €4.000,-
Februari Voorjaarsvakantie 4 €4.000,-
Maart Géén vakanties 4 €6.000,-

Tabel 1

Alternatieve verloningswijzen

De praktijkhouder en de mondhygiëniste kunnen ervoor kiezen om de bonus per maand, week of zelfs per dag te berekenen. Het berekenen van een bonus op dagbasis brengt relatief gezien veel werk met zich mee. Bovendien kan de invloed van één enkele “retrosessie” bepalend kan zijn voor het wel of niet overschrijden van de “drempelomzet” als de bonus op dagbasis wordt berekend.

Op de hoogte blijven?

Vul dan het onderstaand formulier in om een e-mail te ontvangen wanneer de volgende blog online is!

[supsystic-form id=20]