fbpx

OPLEIDING: VAN ASSISTENT TOT PRAKTIJKMANAGER

Himsha Kramers

Super veel geleerd! Roberto zet je aan het denken!

Dana Smidkova

Hij liet ons management in een “ander licht” zien.

Ingrid van Willegen

Roberto is heel duidelijk en to the point! Aan de hand van praktijkvoorbeelden geeft hij veel tips die direct toe te passen zijn.

Claudia van 't Dorst

Roberto is een hele goede trainer/coach die door zijn eigen ervaringen alles goed kan uitleggen.

DURF JIJ DE STAP TE WAGEN NAAR PRAKTIJKMANAGER?

Dan is dit de perfecte opleiding voor jou! Lees hier meer over de praktijkmanagement opleiding: Van Assistent Tot Praktijkmanager!

Dit is de meest uitgebreide, efficiënte en intensieve opleiding tot praktijkmanager. Tijdens deze opleiding word jij volledig klaargestoomd om een vliegende start te maken als praktijkmanager. Zelfs als je al ervaring hebt als praktijkmanager, zal deze opleiding jou veel waarde leveren.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers in mondzorgpraktijken die:

 • Overal kansen zien
 • Een no-nonsense management opleiding willen volgen
 • Ambitie hebben om door te groeien naar praktijkmanager
 • De drive hebben om meer te doen dan ze nu al doen
 • Een team effectief willen aansturen
 • Effectief leiding willen geven
 • Hun praktijk naar een hoger niveau willen helpen
 • De bedrijfsvoering van de praktijk op orde willen krijgen
 • Hun collega’s willen motiveren en stimuleren
 • De praktijk soepel willen te laten draaien
 • De beste praktijkmanager willen worden die ze kunnen zijn

Vooropleiding
Om deze opleiding te volgen, heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Het leerrendement zal het grootst zijn als jij ten tijde van het volgen van de opleiding, in een mondzorgpraktijk werkt. Hierdoor zal jij vanuit jouw eigen ervaring en actuele praktijksituaties invulling kunnen geven aan jouw leerproces.

INTAKE AANVRAGEN

Wat leer je tijdens deze opleiding?

 • Een team aansturen
 • Het motiveren van medewerkers
 • Helder en tactisch communiceren met medewerkers
 • Conflicthantering toepassen
 • Authentiek leiderschap tonen
 • Medewerkers coachen
 • Een veilige omgeving creëren
 • Omgaan met disfunctionerende medewerkers
 • Omgaan met zieke medewerkers en het UWV
 • Omgaan met verzuim wegens verschillende oorzaken
 • Omgaan met een zeer hoge werkdruk
 • Het personeelsmanagement volledig uitvoeren
 • De salarisadministratie efficiënt inrichten
 • De verlofadministratie transparant en kloppend bijhouden
 • Het financieel management binnen een praktijk op orde krijgen
 • Marketing voor de praktijk bedrijven
 • Voorkomen dat het jou als praktijkmanager te veel wordt
 • Doelen stellen voor jezelf en jouw team
 • Een marketingplan voor jouw praktijk opstellen
 • Jouw rol als praktijkmanager verstevigen

INTAKE AANVRAGEN

Hoe is deze opleiding opgebouwd?

In deze opleiding staat praktisch leren centraal. Daarom bestaat deze opleiding uit zowel fysieke als online lessen, gecombineerd met persoonlijke coaching. De opleiding is als volgt opgebouwd:

 • 7 fysieke lesdagen
 • 7 uur aan exclusief videomateriaal
 • 7 uur individuele coaching
 • 16 uur aan online lessen via een online lesplatform

Studiebegeleiding en studiebelasting
Tijdens deze opleiding, zal jij vooral in jouw praktijk aan de slag gaan. Dat betekent dat jij in situaties terecht kan komen, waarin jij dringend advies nodig hebt.

Vandaar dat jij als deelnemer aan de opleiding, de mogelijkheid hebt om vijf dagen per week contact met mij op te nemen om actuele casussen te bespreken. Dit kan  via whatsapp, e-mail of telefonisch. Ook overige vragen met betrekking tot de opleiding kunnen vijf dagen per week aan mij gesteld worden. Nadat ik jouw vraag ontvangen heb, zal jij binnen 24 uur een reactie van mij ontvangen.

Het bespreken van minder urgente of persoonlijke vraagstukken, kunnen tijdens de coachingsessies plaatsvinden. De studiebelasting tijdens deze opleiding bedraagt twee uur per week.

INTAKE AANVRAGEN

Coaching tijdens de opleiding

Wanneer je deelneemt aan deze opleiding, ontvang je zeven uur aan individuele coaching. Dat betekent dat jij iedere maand een uur coaching ontvangt. Tijdens de coaching kunnen vraagstukken onderzocht worden die betrekking hebben op jouw rol als startende praktijkmanager. Wij kunnen er echter ook voor kiezen om de vraagstukken toe te spitsen op actuele problemen in jouw praktijk om die zodoende samen op te lossen.

INTAKE AANVRAGEN

Einddoel en certificaat

Na het volgen van deze opleiding, zal jij in staat zijn om als een ervaren praktijkmanager te kunnen managen.

Dit komt doordat wij veel met casussen vanuit zowel jouw eigen praktijk als vanuit andere praktijken zullen werken. Dit wordt gecombineerd met zeven lesdagen, zeven uren individuele coaching en zestien uren studie via een online leerplatform.

Kwalificaties en certificaat
Aan deze opleiding zijn er, net zoals bij alle andere praktijkmanagement opleidingen, geen kwalificaties verbonden. Dit betekent echter niet dat deze opleiding geen waarde heeft. Deze opleiding is er namelijk op gericht om jou een leercurve door te laten maken. Wanneer jij minimaal zes van de zeven bijeenkomsten hebt bijgewoond, zal jij een certificaat ontvangen.

Leercurve
De eerdergenoemde leercurve vindt plaats op het gebied van kennis en vaardigheden op vrijwel ieder managementdeelgebied dat binnen een mondzorgpraktijk bestaat. Daarnaast zal jij ook een persoonlijke ontwikkeling doormaken tijdens de individuele coachingsessies.

INTAKE AANVRAGEN

Intake

Ik vind het belangrijk dat de personen die aan deze opleiding deelnemen, hiervoor geschikt zijn. Dit betekent dat wanneer je het inschrijfformulier invult, wij eerst een persoonlijk gesprek via Zoom zullen voeren. In het gesprek zullen wij onze verwachtingen op elkaar afstemmen.

INTAKE AANVRAGEN

Groepsgrootte

Ik hecht veel waarde aan het persoonlijke contact met de deelnemers, en ook aan de onderlinge interactie. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om een maximale groepsgrootte van 10 deelnemers te hanteren.

INTAKE AANVRAGEN

Startdatum en lesdagen

Startmoment 20 september 2024 (inschrijving open)
De startdatum van de eerstvolgende groep is 20 september 2024. Voor de deelnemers die met de opleiding starten op deze datum, duurt de opleiding tot en met 27 maart 2025. De totale duur van de opleiding bedraagt zeven maanden, m.u.v. schoolvakanties.

De lesdagen zijn:
Vrijdag 20 september 2024 (incl. diner)
Vrijdag 11 oktober 2024 (incl. lunch)
Vrijdag 15 november 2024 (incl. lunch)
Vrijdag 13 december 2024 (incl. lunch)
Vrijdag 10 januari 2025 (incl. lunch)
Vrijdag 7 februari 2025 (incl. lunch)
Vrijdag 7 maart 2025 (incl. diner)

Opbouw lesdagen
Op de eerste en laatste lesdag van de opleiding, zullen de lesdagen om ca. 13:00 starten en eindigen tegen 17:30. Hierna zullen wij ons verplaatsen naar een restaurant in de omgeving. In het restaurant zal het diner plaatsvinden evenals de nabespreking van de lesdag.

De overige lesdagen zullen om ca. 09:00 starten, waarna de lunch en nabespreking om 13:00 zullen volgen. De geschatte eindtijd zal uiterlijk 16:00 zijn.

Diner en lunch

Op het eind van de eerste én laatste lesdag vindt er een gezamenlijk diner plaats. Op iedere lesdag vindt er een lunch in het Miele Experience Center plaats. Zowel de diners als de lunches zijn bij het ALL-IN bedrag van de opleiding inbegrepen.

INTAKE AANVRAGEN

Vertrouwelijkheid

Doordat wij veel met casussen vanuit de eigen praktijk werken, is het noodzakelijk voor eenieder om vóór aanvang van de opleiding een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Ik ga er vanuit dat dit ten overvloede zal zijn, maar uit ervaring weet ik dat het handig kan zijn om het vertrouwelijke aspect van de opleiding te benadrukken middels een geheimhoudingsverklaring.

INTAKE AANVRAGEN

Waarom heb ik deze opleiding opgesteld?

Het is mijn passie om zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan zoveel mogelijk mensen. De waarde die ik in mijn werk als interim-praktijkmanager toevoeg, vindt vooral plaats op het gebied van kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden.

Ik werk sinds 2012 binnen de mondzorg als interim-praktijkmanager. Tijdens mijn werkzame jaren als interim-praktijkmanager, merkte ik een patroon op.

Patroon van tekortkomingen
Dit patroon bestond uit de redenen waarom ik door verschillende praktijken ingeschakeld werd als interim-praktijkmanager.
Al deze redenen hadden te maken met de tekortkomingen van praktijkmanagers en praktijkhouders op het gebied van praktijkmanagement.

Tekortkomingen wegwerken
Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om deze opleiding op te stellen. In deze opleiding leer ik beginnende of aspirerende praktijkmanagers hoe zij deze tekortkomingen kunnen wegwerken.

Kennis en vaardigheden overdragen
Daarnaast draag ik veel kennis en vaardigheden over die ervoor zullen zorgen dat de studenten een breed scala aan problemen zullen kunnen oplossen en voorkomen.

De kennis die ik overdraag, is deels afkomstig uit hetgeen ik tijdens mijn MBA (Master of Business Administration) studie heb opgedaan.

De vaardigheden die ik overdraag, komen voort uit mijn jarenlange ervaring als interim-praktijkmanager binnen zowel de mondzorg als daarbuiten.

INTAKE AANVRAGEN

Kosten

De prijs van deze opleiding is bewust laag gehouden om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om deze opleiding te kunnen volgen.

De ALL-IN PRIJS bedraagt €2493,75,- en is volledig vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat het studiemateriaal, de toegang tot de digitale leeromgeving, de lunches en diners bij het bedrag van €2493,75,- inbegrepen zijn.

Annuleringsbeleid

Voor de betaling van deze opleiding geldt een annuleringsbeleid, namelijk:

 • De annulering van de inschrijving kunt u alleen schriftelijk (ook per e-mail) doen.
  • Bij annulering tot één maand voor aanvang van de opleiding betaalt u 25% van het overeengekomen tarief.
  • Bij annulering tussen één maand en 2 weken voor aanvang van de opleiding betaalt u 50% van het overeengekomen tarief.
  • Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opleiding bent u het volledige overeengekomen tarief verschuldigd.

Na aanvang van de opleiding is annuleren niet meer mogelijk. U heeft ook geen recht meer op terugbetaling of om de opleiding in te halen als u ermee stopt.

INTAKE AANVRAGEN

Meld je hieronder aan voor een vrijblijvende intake!