fbpx

Het toekennen van een bonus wordt door praktijkhouders vaak ervaren als een financiële last. Voor medewerkers geeft een bonus meestal wel een kortdurende positieve prikkel. Er is dus vaak sprake van een verlies-win-situatie waarbij de praktijkhouder “verliest” en de medewerker een relatieve “win” doormaakt. Er zijn beloningswijzen die wel een win-win-situatie kunnen creëren.

Beloningswijze 1: belonen met tijd en aandacht

Een vaak onderbelichte vorm van belonen is het geven van aandacht aan medewerkers door praktijkhouders. Het soort aandacht waar het hier om gaat kan grofweg in twee soorten worden onderverdeeld.

Globale aandacht
De eerste soort is het geven van globale aandacht door bijvoorbeeld te vragen hoe het met een medewerker gaat, wat hij in het weekend heeft gedaan, hoe het met zijn partner gaat, etc.

Aandacht voor ideeën en opvattingen

De tweede soort is het geven van aandacht aan ideeën en opvattingen van personeelsleden. Het daadwerkelijk “onderzoeken” van een idee van een medewerker, kan een enorm positieve bijdrage leveren aan zijn gevoel gewaardeerd te worden. Een medewerker voelt zich gehoord door deze vorm van belonen. Uiteraard kan de praktijk ook baat hebben bij het onderzochte idee.

Beloningswijze 2: belonen met niet-werkgerelateerde scholing

Praktijkhouders vergoeden vaak werkgerelateerde cursussen. Dit is niet nieuw. Een cursus vergoeden die géén directe meerwaarde voor de praktijk biedt, is wél nieuw.
Het is als praktijkhouder onzinnig om een scholing aan te bieden die geen directe meerwaarde voor de praktijk heeft. Een praktijkhouder moet dit daarom ook niet zelf aanbieden; dit moet juist worden aangevraagd door de medewerker. PPersoneelsleden moeten het gevoel krijgen dat zij door hun werkgever op meerdere vlakken worden ondersteund, dus niet alleen voor praktijkgericht zaken.

Een voorbeeld
Als een stoelassistente een pedicurecursus via de praktijk wil volgen, kan de praktijkhouder er logischerwijs voor kiezen om dit te weigeren. Wanneer een praktijkhouder ervoor kiest om de scholing wel te vergoeden, vergroot hij niet alleen de arbeidskansen van de stoelassistente in de toekomst, maar geeft hij haar ook echt het gevoel dat hij (lees: de praktijk) om haar geeft als persoon. Deze vorm van belonen geeft een medewerker vooral het gevoel gewaardeerd te worden. Dit kan vervolgens weer bijdragen aan een betere algehele inzet van een medewerker.

Beloningswijze 3: belonen met meer verantwoordelijkheden

Het geven van meer verantwoordelijkheden is een optie als een medewerker dit zelf graag wil én het de praktijkvoering ten goede komt. Deze beloningsvorm is dus niet voor iedere medewerker en voor iedere praktijk geschikt.

Investeren
Het idee achter deze vorm van belonen is niet alleen dat de praktijkhouder “zegt” dat een medewerker meer verantwoordelijkheden aan zou kunnen. Belangrijk is ook dat hij hierin  durft te investeren door het geven van goede begeleiding. Als een  personeelslid goed begeleid wordt naar het uitvoeren van taken met meer verantwoordelijkheden, kan dit een positieve impact hebben op zijn zelfvertrouwen. Bovendien kan het delegeren van verantwoordelijkheden aan een medewerker tijdbesparend werken voor een praktijkhouder.

Door: Roberto Lamsberg, Dental Center Management: praktijkmanagement voor tandartspraktijken:
Roberto optimaliseert de bedrijfsvoering van mondzorgpraktijken zodat “tandartsen weer tijd hebben om tandarts te zijn”.