fbpx

In 2022 en 2023 heeft vrijwel iedere praktijkhouder de salarissen van de medewerkers geïndexeerd. Er was namelijk sprake van een crisissituatie vanwege de oorlog in Oekraïne.

De noodzaak om jaarlijks te indexeren

Ik kan het mij tegelijkertijd wel heel goed voorstellen dat sommige praktijkhouders het belang van een jaarlijkse indexatie over het algemeen niet inzien. In deze blog leg ik uit waarom de salarissen van de medewerkers jaarlijks geïndexeerd moeten worden ongeacht of er sprake is van een crisissituatie of niet.

Wat is ‘indexeren’ precies?

Het is allereerst belangrijk om te begrijpen wat indexeren precies inhoudt. Indexeren betekent simpelweg dat het salaris van een medewerker wordt aangepast aan de stijging van de kosten van levensonderhoud. Dit betekent dat het salaris van de medewerker meegroeit met de inflatie, waardoor de koopkracht van het salaris behouden blijft.

Waarom jaarlijks indexeren?

Maar waarom is het zo belangrijk om het salaris van de medewerkers ieder jaar te indexeren? Eén van de redenen waarom mensen werken, is omdat zij zichzelf en hun gezin in hun levensonderhoud willen kunnen voorzien. Het indexeren van salarissen zorgt er dus voor dat medewerkers niet achterblijven in hun koopkracht. Als het salaris niet geïndexeerd wordt, kan het zijn dat medewerkers in de loop der tijd minder kunnen kopen voor hetzelfde salaris. Dit kan leiden tot ontevredenheid en demotivatie bij de medewerkers.

De invloed van het wel of niet indexeren voor de praktijk.

Daarnaast kan het niet indexeren van het salaris leiden tot een hoog verloop van medewerkers. Als medewerkers het gevoel hebben dat ze niet eerlijk worden gecompenseerd voor hun werk, kunnen ze op zoek gaan naar een werkgever die dat wel doet. Dit kan leiden tot hoge kosten voor de praktijk, zoals kosten voor het werven en opleiden van nieuwe medewerkers.

Het indexeren van het salaris kan dus bijdragen aan tevreden medewerkers en een stabiele werkomgeving. Maar hoe pak je dit het beste aan als praktijkhouder? Zorg ervoor dat je een duidelijk beleid hebt voor het indexeren van het salaris en communiceer dit beleid transparant naar de medewerkers. Zorg er ook voor dat je op de hoogte bent van de actuele inflatiecijfers en pas het salaris van de medewerkers hierop aan.

Zelf salarissen indexeren.

Vroeger hadden wij de KNMT-adviessalarissen die ons ieder jaar werden verstrekt, maar dat is nu niet meer het geval. Dat betekent dat je zelf zal moeten beslissen welk indexatiepercentage jij zal hanteren.

Het is gelukkig geen rocket-science om het indexatiepercentage uit te rekenen, maar het kan ook echt geen kwaad om het met jouw accountant erover te hebben alvorens je het percentage definitief bepaalt. Jouw accountant kan jou namelijk haarfijn uitleggen hoeveel financiële ruimte jij hebt om de salarissen van jouw medewerkers te indexeren.