fbpx

Als de onderstaande beweringen op jou van toepassing zijn, kan je beter géén functioneringsgesprek houden.

Je kan dan beter een goed gesprek met jouw medewerker voeren en daar een verslag van maken. Zo’n verslag is vaak meer waard dan het verslag van een slecht functioneringsgesprek.

[spacer height=”20px”]

Bewering 1: je ziet een functioneringsgesprek als een last in plaats van een kans;

Bewering 2: je bereidt je last-minute voor op een functioneringsgesprek.

[spacer height=”20px”]

Bewering 1: het functioneringsgesprek is een last

Als je een functioneringsgesprek als een last ervaart, kan je het beter overslaan. De kans bestaat dan namelijk dat je het als een rituele paringsdans beschouwt. Zo’n paringsdans wil je in principe zo snel mogelijk achter de rug hebben. Daarnaast wil je zeker ook niet vastzitten aan vervelende verbeterplannen met lastige evaluatiemomenten.

[spacer height=”20px”]

Bewering 2: niet investeren in een degelijke voorbereiding

Als je niet bereid bent om te investeren in de voorbereiding van een functioneringsgesprek, kan je het beter overslaan. Een functioneringsgesprek bereid je namelijk een heel jaar lang voor. Dit doe je door de medewerker continu feedback te geven over zijn of haar handelen. De feedback, die je dus in het verleden hebt gegeven, vormt het grootste deel van de inhoud van een functioneringsgesprek.

Als je het functioneringsgesprek niet tijdig voorbereidt, bestaat de kans dat je de medewerker onbewust afbrandt zónder dat daar een aanleiding voor is. Je gebruikt dan bijvoorbeeld kleine verbeterpunten uit het functioneren van de medewerker als reden waarom hij of zij niet goed functioneert terwijl je alles wat wél goed ging niet benoemt. Wellicht is het overbodig om te benoemen, maar als dit gebeurt kan het echt rampzalig zijn voor de relatie tussen de medewerker en de praktijkmanager of praktijkhouder.

[spacer height=”20px”]

Wat zou je wel kunnen doen?

Stel dat je géén functioneringsgesprek houdt, dan betekent het niet dat je niets moet of kan doen. Je kan ervoor kiezen om een diepgaand gesprek met jouw medewerker te houden. Een gesprek waarbij zijn ervaringen in jouw praktijk centraal staan. In hetzelfde gesprek komen jouw ervaringen met dat van de medewerker ook ter sprake.

Na het gesprek kan je een verslag samenstellen van wat jullie besproken en uitgesproken hebben. Zo’n verslag is vaak meer waard dan het verslag van een slecht functioneringsgesprek.

[spacer height=”20px”]