fbpx
Hoe coach je medewerkers op hun bejegening naar patiënten toe?

Hoe coach je medewerkers op hun bejegening naar patiënten toe?

Hoe coach je een medewerker op een juiste bejegening naar de patiënten toe?

In deze blog wil ik graag iets met jullie delen, namelijk: mijn basis van hoe ik medewerkers coach om patiënten meer te respecteren en ze vooral ook een veilige omgeving te bieden.

 Houd er a.u.b. rekening mee dat er veel meer aspecten zitten aan het coachen van een medewerker, en dat hieronder eigenlijk alleen de basis is opgenomen.

 

KLACHTEN OVER DE BEJEGENING

Als er in een praktijk klachten binnenkomen over de bejegening van medewerkers naar de patiënten toe, of als een praktijkhouder vindt dat de medewerkers zich niet ‘goed’ opstellen naar de patiënten toe, is het handig om deze medewerkers te coachen.

 

VOORBEELD

Een voorbeeld hiervan kan zijn dat medewerkers onaardig doen tegen sommige patiënten. Wanneer deze medewerkers worden gevraagd waarom dat zo is, wordt dit ontkend of is het antwoord dat het vervelende of energievretende patiënten zijn.

Dit is een duidelijk teken van het feit dat de assistenten en/of de behandelaren zich niet voldoende kunnen inleven in de belevingswereld van de patiënten.

Een patiënt die bijvoorbeeld wordt weggezet als een ‘energievreter’, is niet zomaar een energievreter. Deze persoon is een energievreter vanwege allerlei oorzaken in diens leven.

En wanneer je dat in gedachte houdt tijdens de behandeling, en er ook rekening mee houdt qua planning en behandelplan, geef jij jezelf ook meer ruimte om correct te reageren en te communiceren met deze patiënt.

 

VEILIGE ZONE

Mijn standpunt is dat een behandelkamer een ‘veilige zone’ moet zijn voor de patiënten. Het hoort een ruimte te zijn waarin een patiënt zich overgeeft aan de vaardigheden en expertise van de behandelaren en de assistenten.

Het hoort ook een ruimte te zijn waarin een patiënt zich niet druk zou moeten hoeven te maken over de manier waarop hij of zij bejegend wordt.

Wat de kern is van waar ik medewerkers in dit soort gevallen op coach, is om ze in te laten zien dat ze met een mens bezig zijn en niet alleen met een mond (of erger: dat ze niet bezig zijn met het verwijderen van tandsteen).

 

TAAK NR. 1: HIËRARCHIE VERWIJDEREN

De kern van waaruit ik dat doe komt voort uit mijn ervaring als fysiotherapeut. Als fysiotherapeut moest ik namelijk de intimiteit van mijn patiënten waarborgen.

Mijn patiënten stonden soms in hun ondergoed recht voor mij terwijl ik ze onderzocht. Dat betekent dat ik mijn houding, mijn blik, de manier waarop ik mijn stem gebruikte en alles wat daarbij kwam kijken, zodanig moest instellen dat mijn patiënten zich veilig genoeg voelden om zich uit te kleden in mijn bijzijn.

Wat daar de kern van is, is dat als je met een patiënt werkt je jezelf moet realiseren dat er per definitie sprake is van een gevoelsmatige machtsverhouding en dat het jouw allereerste taak is om die gevoelsmatige machtsverhouding teniet te doen.

Dat betekent dus dat je moet letten op:

  • hoe je naar de patiënt kijkt;
  • hoe je met de patiënt praat;
  • tot in hoeverre je jezelf inleeft in de belevingswereld van de patiënt;
  • en nog veel meer.

Als je meer over dit onderwerp wilt weten, laat dan een bericht achter onder deze post of stuur mij een app!

 

De wet DBA in 2 minuten (de risico’s en hoe te voorkomen)!

De wet DBA in 2 minuten (de risico’s en hoe te voorkomen)!

In de onderstaande video geeft KZO|013 Advocaten in minder dan 2 minuten uitleg over de wet DBA. Daarbij benoemt zij een belangrijk risico voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Zij laat ook zien hoe het risico zoveel mogelijk vermeden kan worden.

In de video wordt er gesproken over een ‘getoetste’ overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Als de opdrachtgever en de opdrachtnemer gebruikmaken van een soortgelijke overeenkomst, is het risico op een eventuele naheffing door de belastingdienst verkleind.

Voor praktijkmedewerkers (tandartsen) is een ‘getoetste’ overeenkomst door het ANT opgesteld! Klik hier om deze overeenkomst te downloaden.

Op de website van het ANT vindt je overigens meer informatie over de wijze waarop de overeenkomst door de belastingdienst is getoetst. Daarnaast vindt je ook meerdere soorten overeenkomsten, o.a. tussen tandartsen en mondhygiënisten. Deze laatste overeenkomst kan je hier downloaden.

http://www.kzoadvocaten.nl/

Concurrentie binnen de tandheelkunde!

Concurrentie binnen de tandheelkunde!

Lees hier hoe de strategie “customer intimacy” binnen een tandartspraktijk toegepast kan worden om een concurrentievoordeel te behalen! In het boek Het DNA van een tandartspraktijk wordt aan de hand van praktische voorbeelden uitgelegd hoe deze én andere “concurrentiestrategieën” binnen een tandartspraktijk toe te passen zijn!

Wat is “klantbinding” (customer intimacy)

Treacy en Wiersema hebben bewezen dat een organisatie binnen haar branche kan excelleren als zij haar strategie baseert op één van de volgende klantwaarden: klantbinding (customer intimacy), efficiëntie (operational excellence) of kwaliteit (product leadership). Als een organisatie wilt uitblinken op het gebied van klantbinding, zorgt zij voor een ijzersterke relatie met haar klanten. Daarnaast weet zij haar klanten ook te voorzien van op maat gemaakte oplossingen. De klanten zijn dan als het ware bereid om meer diensten en producten af te nemen vanwege de relatie die zij met de organisatie hebben. Bovendien hebben de klanten het gevoel dat de organisatie er vóór hun is en niet andersom.

Klantbinding binnen een tandartspraktijk

Als een praktijkhouder de strategie van zijn praktijk wilt baseren op “customer intimacy”, zal hij zich vooral moeten focussen op het “therapietrouw” maken van de patiënten. De patiënten zouden zich zo verbonden met de behandelaren moeten voelen dat het aantal “no-shows” binnen de praktijk tot een minimum beperkt blijft. Daarnaast zou de acceptatie van de behandelplannen relatief gemakkelijk moeten verlopen. In het beste geval dragen de klanten op basis van het “fijne gevoel wat zij bij hun tandarts hebben” ook nieuwe klanten aan!

Het binden van klanten in een tandartspraktijk

Om patiënten aan de praktijk te “binden” zullen de behandelaren aandacht moeten schenken aan de gebieden in het leven van de patiënten die losstaan van de mondzorg. Dit klinkt in eerste instantie als een intensieve activiteit maar niets is minder waar. Dit komt doordat de patiënten vaak uit zichzelf er de gelegenheid voor creëren.

Het is dan aan de praktijkhouder of de individuele behandelaar om deze momenten aan te grijpen en te benutten. Hieronder volgt een aantal momenten waarop dit gemakkelijk kan!

Rouwkaarten beantwoorden
Een praktijkhouder kan er bijvoorbeeld voor kiezen om iedere ontvangen rouwkaart te beantwoorden met een condoleancekaart. Dit getuigt niet alleen van respect voor de overledene, maar biedt de nabestaanden ook enige mate van steun. Het onderliggend signaal wat hiermee wordt afgegeven is dat de praktijk ook echt betrokken is bij haar patiënten en ze niet alleen maar ziet als een “inkomstenbron”.

Felicitatiepakketten versturen
Wat veel minder voorkomt dan het ontvangen van een rouwkaart is het ontvangen van een geboortekaart. Hierdoor kan de praktijkhouder ervoor kiezen om iedere ontvangen geboortekaart te beantwoorden met een “felicitatie pakketje” vanuit de praktijk. In het pakketje zit dan bijvoorbeeld een kindertandenborstel waarvan het handvat als bijtring kan dienen. De totale kosten van het pakketje kunnen minder dan €5,- zijn.

Het beste “bindmiddel” wordt al door iedereen gebruikt…
Afgezien van de bovenstaande voorbeelden blijft: “het geven van persoonlijke aandacht in de behandelkamer” toch het nr. 1 “bindmiddel” om een relatie met de patiënten op te bouwen. Het lastige hieraan is dat de meeste tandartspraktijken dit al doen waardoor een praktijkhouder genoodzaakt kan zijn om naar één van de eerdergenoemde voorbeelden te grijpen als hij zich wilt onderscheiden van de overige praktijken in de regio.

Overige strategieën

In het boek “Het DNA van een tandartspraktijk” worden de strategieën “operational excellence” en “ product leadership” in het kader van een tandartspraktijk besproken. Daarnaast wordt de strategie “customer intimacy” verder uitgediept. Middels praktische voorbeelden wordt uitgelegd hoe een praktijkhouder op basis van “klantbinding”, “kwaliteit” en “efficiëntie” een concurrentievoordeel kan behalen! Het boek is te bestellen door hier te klikken.