fbpx

Als een medewerker in uw praktijk niet naar behoren functioneert, moet u hem hier onmiddellijk bewust van maken. Indien hij zijn functioneren niet zelf weet te verbeteren, dient u een functioneringstraject te initiëren.

Wanneer u een functioneringstraject initieert, is het verstandig om:

  • het traject uitvoerig te documenteren;
  • het traject te evalueren en eventueel bij te stellen;
  • de medewerker zoveel mogelijk te ondersteunen;
  • een concreet stappenplan te gebruiken.

Lees in deze blog meer over de bovenstaande tips!
 

Wat is een functioneringstraject?

Een functioneringstraject is te omschrijven als een afgebakende periode waarin u een medewerker de mogelijkheid geeft om zijn functioneren te verbeteren. In deze periode maken jullie samen S.M.A.R.T. afspraken. Bovendien stellen jullie ook doelen op die behaald moeten worden. Zowel de doelen als de afspraken hebben betrekking op het verbeteren van het functioneren van de medewerker.

 

Tip 1 van 4: ondersteun de medewerker zoveel mogelijk!

Niet alleen de medewerker is verantwoordelijk voor het behalen van de doelen tijdens een functioneringstraject. Ook u bent hier verantwoordelijk voor.

U heeft als praktijkhouder namelijk de plicht om de medewerker te faciliteren bij het behalen van de doelen. In het onderstaand voorbeeld wordt dit verduidelijkt.

Voorbeeld

Als u met de medewerker heeft afgesproken dat hij de WIP-richtlijnen zal beheersen, dient u hem daarbij te ondersteunen. U kunt dit doen door er bijvoorbeeld voor zorgen dat hij:

  • toegang tot de richtlijnen heeft;
  • voldoende tijd heeft om de richtlijnen te bestuderen;
  • voldoende praktijkvoorbeelden heeft;
  • tijdelijk ondersteuning krijgt bij het uitvoeren van de richtlijnen;
  • etc.

 

Tip 2 van 4: blijf documenteren!

Het is belangrijk dat u alle afspraken, evaluaties en bijstellingen nauwkeurig documenteert. Als het functioneringstraject geen verbetering teweegbrengt, kunt u een ontslagdossier samenstellen. De verslaglegging van het functioneringstraject zal een belangrijk onderdeel van het ontslagdossier vormen.

In het boek “Het DNA van een tandartspraktijk” zijn vier cycli beschreven die een praktijkhouder kan doorlopen om dossieropbouw te plegen.

 

Tip 3 van 4: blijf evalueren en bijstellen!

Als u geen aandacht aan de voortgang van het traject besteedt, zal een toekomstig verzoek tot het ontbinden van de arbeidsovereenkomst kunnen worden afgewezen.

Een kantonrechter kan van mening zijn dat u als praktijkhouder niet voldoende betrokken bent geweest bij het verbeteren van het functioneren van de medewerker.

 

Tip 4 van 4: gebruik een stappenplan!

Als u een functioneringstraject initieert, is het verstandig om een stappenplan te gebruiken. Hiermee voorkomt u dat u bijvoorbeeld belangrijke deadlines, zoals evaluatiedata, vergeet.

Daarnaast draagt een stappenplan bij aan de mate waarin u systematisch handelt. Dit laatste is vooral van belang als u dossieropbouw wilt plegen bij een medewerker die disfunctioneert.

Als u behoefte heeft aan een op maat gemaakt stappenplan, dan stellen wij dat ná een consult graag voor u samen. Klik op deze link om een consult aan te vragen.