fbpx

Binnen een tandartspraktijk zijn er vaak duidelijke afspraken gemaakt over het belonen van personeelsleden. De beloningen zijn vrijwel altijd vastgelegd in arbeidsovereenkomsten. Toch gebeurt het steeds vaker dat personeelsleden financiële beloningen ontvangen die niet in hun arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Deze financiële beloningen worden in dit artikel aangeduid als “extra” beloningen.

Het probleem bij slecht praktijkmanagement

Wanneer het praktijkmanagement rondom het uitkeren van “extra” beloningen niet goed worden bedreven, kunnen er diverse problemen ontstaan. Deze problemen bevinden zich vooral in de onderstroom en zijn vaak gerelateerd aan jaloezie, afgunst en zich “ondergewaardeerd” voelen.

Tip 1: vergeet de rest niet

Indien een praktijkhouder ervoor kiest om een “extra” beloning toe te kennen op basis van uitzonderlijke prestaties, kan hij gemakkelijk de fout maken niet voldoende tijd te besteden aan “observeren”. De meeste praktijkhouders vervullen namelijk ook een rol als tandarts waardoor zij vooral de prestaties van de assistente waar zij het meest mee samenwerken waarnemen. Doordat de praktijkhouder relatief gezien minder tijd doorbrengt met de overige personeelsleden, kan het lijken alsof de betreffende assistente meer werk verricht dan de overige personeelsleden.
Ook is het zo dat deze assistente meer directe aanwijzingen van de praktijkhouder krijgt dan de rest van de personeelsleden. Hierdoor kan het lijken alsof zij beter is in haar werk dan de overige personeelsleden.

Tip 2: Van beloning naar “dissatisfier“

Een veelgemaakte fout binnen de tandheelkunde, is dat verwachtingen naar personeelsleden niet goed gemanaged worden. Bij het uitkeren van een “extra” beloning, is het zeer gemakkelijk om het “managen van verwachtingen” achterwege te laten. De reden hiervoor is dat het tegenstrijdig kan aanvoelen om direct na het uitkeren van een “extra” beloning, te benadrukken (wat wezenlijk anders is dan vermelden) dat dit mogelijk een eenmalige gebeurtenis is.

Tip 3: maak duidelijke waar er op gescoord “moet” worden

Als praktijkhouder is het belangrijk om van tevoren te weten waar je personeelsleden op zouden moeten ”scoren” om in aanmerking te kunnen komen voor een “extra” beloning.
De reden hiervoor is dat een praktijkhouder zijn geloofwaardigheid ernstige schade kan toebrengen als hij incongruent (b)lijkt. Als hij bijvoorbeeld dit jaar “extra” beloningen uitkeert aan een aantal personeelsleden wegens de mate waarin zij flexibel zijn geweest, schept hij onbewust de verwachting dat een hogere flexibiliteit leidt tot een “extra” beloning.
Hierdoor zou het “vreemd” overkomen als de personeelsleden in het volgend jaar nog flexibeler zijn, maar geen beloning ontvangen hiervoor.

Tip 4: wel “wat” maar niet “wie”

Wanneer een praktijkhouder ervoor kiest om “extra” beloningen toe te kennen, kan hij het best open zijn over de hoogte van de beloningen. Tegelijkertijd dient de praktijkhouder te voorkomen dat hij publiekelijk laat weten wie een “extra” beloning heeft ontvangen. De reden hiervoor is om roddels binnen het team te voorkomen.

Tip 5: motiveer waarom wel en waarom niet

Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken zouden praktijkhouders er goed aan doen om expliciet te vermelden waardoor een personeelslid wel of niet een “extra” beloning zal ontvangen. Door er open over te zijn kan het personeelslid er eventueel voor kiezen om zich de komende periode zodanig te ontwikkelen dat hij wel in aanmerking komt voor een “extra” beloning.

Roberto Lamsberg – Eigenaar van Dental Center Management
Roberto optimaliseert de bedrijfsvoering van tandartspraktijken zodat “tandartsen weer tijd hebben om tandarts te zijn”.
Praktijkmanagement