fbpx

Vertrouwen vormt de basis voor teamwork. En daarmee bedoel ik dat er vertrouwen op 2 niveaus dient te zijn. Het eerste niveau is het niveau van de medewerkers onderling. Een team zal namelijk alleen samenwerkt als zij vertrouwen in elkaar hebben. Het tweede niveau is het niveau van de manager. Een andere voorwaarde voor samenwerking is namelijk ook dat een team alleen zal samenwerken als de manager vertrouwen in hen heeft.

Vertrouwen in elkaar

Wanneer teamleden vertrouwen in elkaar hebben, zullen ze eerder zaken uit handen durven geven. Ze zullen ook eerder dingen voor elkaar doen. Ze weten immers dat zij elkaar aan zullen vullen in de activiteiten waarin ze zelf iets tekortkomen.

Vertrouwen vanuit de manager

Afgezien van ‘vertrouwen in elkaar’, moet er vanuit de leidinggevende ook vertrouwen in de teamleden zijn. Samenwerking bestaat namelijk voor een groot deel uit het nemen van initiatief. Als een medewerker bijvoorbeeld ziet dat zijn of haar collega iets niet goed heeft gedaan, zal hij het initiatief moeten nemen om er iets mee te doen. Wanneer er geen vertrouwen vanuit de manager naar de teamleden toe bestaat, dan zal dat initiatief uitblijven.

Ik heb vroeger als fysiotherapeut gewerkt. En vanuit mijn ervaring als fysiotherapeut weet ik hoe belangrijk het is om niet een symptoom te bestrijden, maar om naar de kern van een probleem te gaan en dat aan te pakken. En wat ik daarmee bedoel, is dat ik mij als fysiotherapeut focuste op de factoren die het probleem in stand houden of voor een recidief kunnen zorgen.