fbpx

Tandartsen en mondhygiënisten ontwikkelen in de loop der jaren, tot op zekere hoogte, hun eigen manier van behandelen, motiveren en diagnosticeren. Als de tandartsen en mondhygiënisten van een praktijk hun expertise met elkaar delen, kan dat een positief effect op de bedrijfsvoering hebben. Het delen van kennis kan bovendien ook leiden tot een nog betere onderlinge samenwerking.

Vandaar dat het verstandig is om als praktijkhouder te investeren in het delen van kennis binnen de praktijk.

Lees in deze blog meer over het delen van kennis in een mondzorgpraktijk!
 

Expertise ontwikkelen

Tandartsen en mondhygiënisten bezitten, als het goed is, over een zekere mate van feitelijke kennis en vaardigheden waardoor zij hun titel mogen dragen. Hun vaardigheden en kennis hebben zij tijdens hun studie of opleiding verworven c.q. opgedaan.

Het is niet ongewoon dat zij in de loop der jaren hun eigen manieren van behandelen, diagnosticeren en motiveren ontwikkelen. Hierdoor bezitten zij unieke expertise die niet alleen waardevol voor hunzelf is, maar ook voor hun collega’s.

 

Waarom moet u investeren in het delen van kennis?

Er zijn twee redenen waarom praktijkhouders zouden moeten investeren in het delen van kennis. De eerste reden is dat het delen van kennis leidt tot het efficiënter werken binnen de praktijk. De tweede reden is dat het delen van kennis tot een betere onderlinge samenwerking leidt.

 

Efficiënter werken door kennis te delen

Als tandartsen en mondhygiënisten hun expertise met elkaar delen, bestaat de kans dat zij efficiënter zullen werken. Het resultaat hiervan kan bijvoorbeeld zijn dat de behandeltijd van sommige behandelingen afneemt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om meer omzet te genereren doordat er ruimte in de agenda kan ontstaan.

 

Een betere onderlinge samenwerking door kennis te delen

Afgezien van het positieve effect op de bedrijfsvoering, heeft het delen van kennis ook invloed op de sfeer en de mate van samenwerking in de praktijk. Wanneer de tandartsen en mondhygiënisten onderling kennis delen, ontstaat er namelijk een omgeving waarin zij van elkaar kunnen leren. Dit heeft over het algemeen invloed op de motivatie en de onderlinge samenwerking binnen de praktijk.

 

Hoe kan een praktijkhouder investeren in het delen van kennis?

Een praktijkhouder kan op twee manieren investeren in het delen van kennis. Hij kan als eerste investeren in het creëren van ruimte om de kennis te delen door daar tijd voor beschikbaar te stellen. Daarnaast kan hij er ook voor kiezen om de medewerkers, die kennis delen, van een positieve financiële prikkel te voorzien omdat zij bereid zijn om hun kennis te delen.

Dit laatste is echter niet altijd wenselijk. Klik hier om naar een blog te gaan waarin er meerdere manieren zijn beschreven waarop een praktijkhouder zijn medewerkers kan belonen zónder ze van een financiële prikkel te voorzien.